About the Journal

Student Papers on Smart Cities and E-Governance (SPoSC&EGOV) Repository - ISSN: 3008-2196, ISSN-L: 3008-2196, conține, începând cu anul universitar 2022/2023, arhiva tuturor lucrărilor de licență și disertație din domeniul Guvernării electronice și Smart Cities a studenților Facultății de Administrație Publică din Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA).