Submissions

This journal is not accepting submissions at this time.

Author Guidelines

În vederea redactării lucrării finale absolvenții sunt rugați să folosească template-ul regăsit aici.

Recomandăm studenților absolvenți următoarele surse de inspirație în vederea elaborării lucrărilor de licență sau disertație:

- peste o sută de articole tematice publicate în Jurnalul Smart Cities and Regional Development (SCRD);
- peste două sute de articole publicate în Proceedings-ul Conferinței Internaționale Smart Cities (SCIC);
- nenumărate lucrări ale cadrelor didactice din Facultatea de Administrație Publică (ușor de găsit folosind Google Scholar).

Submission Preparation Checklist

All submissions must meet the following requirements.

  • Pentru redactarea lucrării a fost folosit template-ul aflat în secțiunea Author Guidelines.
  • Lucrarea respectă instrucțiunile de redactare regăsite în template.
  • Cunosc că plagiatul este o formă de furt intelectual și declar pe proprie răspundere că această lucrare este rezultatul propriului meu efort intelectual și creativ și că am citat corect și complet toate informațiile preluate din alte surse bibliografice (de ex: cărți, articole, clipuri audio-video, secțiuni de text și sau imagini / grafice).
  • Declar că nu am permis și nu voi permite nimănui să preia secțiuni din prezenta lucrare pretinzând că este rezultatul propriei sale creații.
  • Sunt de acord cu publicarea on-line in extenso a acestei lucrări și verificarea conținutului său în vederea prevenirii cazurilor de plagiat.
  • Lucrarea finală (varianta ce urmează a fi publicata on-line pe www.scrd.eu) va fi în format .pdf.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.