NOȚIUNEA DE ON-LINE LA NIVELUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Authors

  • Valentin-Marian Simion SNSPA, Facultatea de Administratie Publica - Specializarea Administratie Publica

Keywords:

eficiență, ransparență, adaptabilitate

Abstract

Această lucrare abordează implementarea catalogului digital în cadrul Liceului Tehnologic Sf. Antim Ivireanu care reprezintă o evoluție semnificativă în administrarea și comunicarea informațiilor. Obiectivele acestui proces vizează eficiența administrativă, ușurarea accesului la informații, transparența și implicarea părților interesate, gestionarea eficientă a resurselor și facilitarea raportării și analizei. Importanța implementării constă în îmbunătățirea comunicării între elevi, părinți și profesori, actualizarea în timp real a datelor, reducerea erorilor umane și pregătirea elevilor pentru utilizarea tehnologiei în viitorul lor. Lucrarea de implementare a catalogului digital explorează fundamentele conceptuale, cercetările de referință și experiențele relevante care stau la baza dezvoltării și implementării unei soluții digitale în contextul gestionării informațiilor. Pornind de la concepte precum sistemele de informații pentru educație și inovații în tehnologia educațională, lucrarea investighează cum integrarea tehnologiei poate îmbunătății procesele educaționale administrative. Pe parcursul elaborării lucrării, a fost adoptată o strategie personalizată prin care s-a adaptat la cerințele specifice ale unității de învățământ, punând accentul pe crearea de funcționalități personalizate. Această abordare răspunde direct la cerințele distinctive ale instituției, maximizând astfel eficacitatea și utilitatea catalogului digital. Rezultatele generate sunt semnificative, reflectând eficacitatea și impactul său asupra gestionării informațiilor. Studiul de caz împreună cu metoda chestionarului au evidențiat o creștere semnificativă a eficienței administrative, cu reducerea timpului alocat sarcinilor repetitive și sporirea preciziei datelor. Proba practică a relevat un grad ridicat de satisfacție din partea utilizatorilor și o adaptabilitate crescută la tehnologia digitală în cadrul instituției. Pentru profesori, implementarea catalogului digital aduce beneficii semnificative, inclusiv ușurarea sarcinilor administrative, o gestionare mai eficientă a datelor elevilor și facilitarea comunicării cu părinții. Valoarea esențială a acestui lucrări rezidă în transformarea practicilor administrative tradiționale, sporind eficiența și transparența proceselor educaționale. Lucrarea este bine documentată și susținută de rezultatele solide ale studiului de caz, confirmând calitatea înaltă a abordării implementate și oferind astfel un model util și replicabil pentru alte unități de învățământ.

Downloads

Published

2024-07-08

Issue

Section

Lucrări de licență / disertație

How to Cite

NOȚIUNEA DE ON-LINE LA NIVELUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT. (2024). Student Papers on Smart Cities and E-Governance (SPoSC&EGOV) Repository, 2(1). https://scrd.eu/index.php/spr/article/view/537

Similar Articles

1-10 of 17

You may also start an advanced similarity search for this article.