Vol. 2 No. 1 (2024): Licențe / Disertații

					View Vol. 2 No. 1 (2024): Licențe / Disertații

Lucrările publicate în cel de al II-lea volum (2024) din Student Papers on Smart Cities and E-Governance Repository (SPoSC&EGOV) acoperă o gamă largă de subiecte relevante pentru domeniul administrației publice și digitalizării. Majoritatea acestora s-au concentrat pe aspecte legate de securitatea cibernetică, e-guvernare, digitalizarea proceselor administrative, și utilizarea tehnologiilor moderne în administrația publică. Temele reflectă preocupări contemporane și oferă soluții inovative pentru probleme actuale în domeniul administrației publice, subliniind importanța integrării tehnologiilor moderne pentru a spori eficiența, transparența și securitatea în sectorul public. Aceste studii contribuie semnificativ la discuțiile academice și practice din domeniul administrației publice digitale, oferind perspective valoroase și recomandări aplicabile în contextul actual.

Published: 2024-07-08

Lucrări de licență / disertație