DIGITALIZAREA SERVICIILOR AGENȚIILOR JUDEȚENE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PLATFORMA PULS – IMPACTUL DIGITALIZĂRII

Authors

  • Raluca Florina Tucanu SNSPA, Facultatea de Administratie Publica - Masterat Managementul Sectorului Public

Keywords:

Creșterea calității vieții, descentralizare, serviciu public de ocupare, platformă unică, compatibilizare competențe

Abstract

Implementarea serviciilor digitale în activitatea instituțiilor publice asigură, printre alte aspecte pozitive și un grad înalt de descentralizare, eficientizându-se astfel interacțiunea între cetățeni și funcționarii publici. Digitalizarea aduce cu sine o plus valoare atât în interiorul instituției prin îmbunătățirea proceselor interne, eficiacitate, productivitate și siguranță cât și în exteriorul acesteia, în relația directă cu beneficiarii, prin furnizarea de servicii rapide, cu costuri reduse și creșterea încrederii în actul administrativ. De asemenea, prin digitalizarea serviciilor administrației publice, se urmărește reducerea timpului de răspuns la solicitări, transparența administrativă, toate acestea în concordanță cu cerințele socio-economice aflate într-o dinamică continuă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și-a valorificat parțial potențialul de digitalizare până în prezent, urmărind o regândire a serviciilor publice într-un mediu primordial digital. Cercetarea din cadrul prezentei lucrări a constat într-un studiu de caz privind impactul digitalizării, din perspectiva celor două tipuri de beneficiari ai serviciilor publice de ocupare (persone fizice și juridice), prin intervievarea, pe parcursul a 4 sesiuni de interviuri, a unui număr de 20 agenți economici și 20 persoane înscrise în baza de date a serviciului public de ocupare Brașov ca persoane în căutarea unui loc de muncă, întrebările referindu-se la gradul de satisfacție al acestora în urma digitalizării serviciilor prin implementarea platformei unice de livrare a serviciilor. În urma interpretării răspunsurilor primite, s-a observat un grad ridicat de satisfacție, peste 60% din repondenți au constientizat beneficiile digitalizării, impactul fiind unul pozitiv. Valoarea adăugată a lucrării constă în conturarea unei imagini de ansamblu la nivelul județului Brașov asupra percepției cetățenilor cu privire la creșterea calității vieții prin implementarea noilor tehnologii și de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Această cercetare a constituit un prim pas în determinarea impactului digitalizării, în perspectivă urmărindu-se continuarea studiului, prin diversificarea metodelor, scopul fiind acela de a face analize comparative anuale, de a identifica și alți factori cheie de care depinde buna funcționare a serviciilor publice furnizate precum și asigurarea continuității și dezvoltării procesului de digitalizare, prin noi direcții de acțiune, cu respectarea legislației specifice naționale și europene în vigoare.

Downloads

Published

2024-07-08

Issue

Section

Lucrări de licență / disertație

How to Cite

DIGITALIZAREA SERVICIILOR AGENȚIILOR JUDEȚENE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PLATFORMA PULS – IMPACTUL DIGITALIZĂRII. (2024). Student Papers on Smart Cities and E-Governance (SPoSC&EGOV) Repository, 2(1). https://scrd.eu/index.php/spr/article/view/540

Similar Articles

1-10 of 31

You may also start an advanced similarity search for this article.