Amenajare peisagistică a unui parc în zona fostei Unități Militare în municipiul Alexandria

Authors

  • Anne Marie GACICHEVICI Alexandria, Teleorman, România

Keywords:

dezvoltare urbană durabilă, revitalizare oraș, regenerare teren dezafectat, conversie, agrement, relaxare, odihnă, reducerea poluării aerului, reducerea zgomotului

Abstract

Obiectivul general al proiectului este conversia funcțională și reutilizarea unui teren neutilizat în intravilanul municipiului Alexandria și transformarea lui în zonă de agrement și recreere pentru populație, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor. Investiția își propune transformarea terenului neutilizat într-un spațiu prietenos locuitorilor, un spațiu de recreere, sport și agrement, bogat în vegetație. Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de O.S.1 Reutilizarea spațiului parcului prin amenajarea de spații verzi publice(19,368.00 mp spațiu deschis, 17.972 mp de spațiu verde), dotarea cu echipamente specifice și darea în funcțiune și respectiv O.S.2. Îmbunătățirea mediului urban prin reducerea poluării. Prin realizarea obiectivului s-a urmărit atingerea principiilor orizontale prin acțiuni specifice privind dezvoltarea durabilă prin realizarea de spații publice, unitare, care să corespundă exigenţelor cetăţenilor civilizaţi ai urbei, cu acces nelimitat, loc prielnic pentru odihnă, contemplare, destinat petrecerii timpului liber și agrementului; asigurarea dotărilor edilitare prin montarea de cișmele stradale, fântână arteziană, echipamente pentru zonele de joacă și sport, toalete publice ecologice, foișor; impact pozitiv asupra mediului prin prevenirea poluării din cauza noxelor, inclusiv a poluării fonice- prin amenajarea de zone plantate pe tot perimetrul parcului pentru ecranarea spațiului, spaţiile verzi înscriindu-se ca unele dintre cele mai importante instrumente de îmbunataţire a calitaţii aerului, apei şi solului și egalitatea de șanse și nediscriminarea prin acțiuni privind adaptarea spațiului pietonal pentru persoanele cu deficiente de vedere prin montarea de căi de deplasare tactilo-vizuale; asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilități la serviciile publice asigurându-se ca în lungul traseelor pietonale ale parcului să nu fie prevăzute trepte. Efectele pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investiții, vor fi: dezvoltarea urbană durabilă prin valorificarea terenului și transformarea acestuia în spațiu de agrement și de odihnă, îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore, reducerea insulelor de căldură umană, reducerea expunerii la radiația UV; creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Downloads

Published

2024-06-21

How to Cite

[1]
GACICHEVICI, A.M. 2024. Amenajare peisagistică a unui parc în zona fostei Unități Militare în municipiul Alexandria. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 11, (Jun. 2024), 157–170.

Similar Articles

1-10 of 88

You may also start an advanced similarity search for this article.