Reconfigurare trafic rutier si pietonal în zona centrala a Municipiului Alexandria - Pasaj Rutier

Authors

  • Anne Marie GACICHEVICI Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, Teleorman
  • Cristina TEODORESCU Cabinetul Primarului, Alexandria, Teleorman

Keywords:

strategie comunitară, dezvoltare durabilă, infrastructură turistică, zonă verde, dezvoltare rețele de spații urbane

Abstract

Orice localitate, cu atât mai mult un municipiu re?edin?? de jude?, are nevoie de o zon? reprezentativ?, a?a-zisul „Centru” pe care turi?tii ?i cei din afara localit??ii vor s? îl viziteze, pe care localnicii îl îndr?gesc ?i cu care ar trebui s? se mândreasc?. Printre cele mai importante repere ale locuitorilor din municipiul Alexandria sunt ?i spa?iile verzi, motiv pentru care proiectul gândit de municipalitate sus?ine importan?a dezvolt?rii re?elei de spa?ii urbane din ora?. Având o tram? stradal? regulat?, cu sistem de împ?r?ire în loturi egale, sistem de împ?r?ire ce apare cel mai des la ora?ele colonie unde este nevoie de o împ?r?ire rapid? ?i economic? a terenului, ora?ul prezint? ca element ce taie monotonia, o zon? verde destinat? recreerii ce se dezvolt? pe axa principal? a municipiului, identificat? prin strada Dun?rii, zona amplasat? în centrul de greutate al ora?ului, constituind metaforic “ inima verde a ora?ului”. Obiective generale ale proiectului: Îmbun?t??irea accesibilit??ii, atât a localnicilor cât ?i a vizitatorilor municipiului Alexandria, în zona central a municipiului cu ajutorul pasajului rutier subteran prev?zut prin proiect. De asemenea, drept obiectiv general, constituie inten?ia de reconfigurare a spa?iilor supraterane aferente zonei centrale a municipiului îmbun?t??ind astfel calitatea spatiului public. Unul din scopurile proiectului este de a realiza fluidizarea traficului auto la suprafa?? în zona central? ?i de a veni în sprijinul atât a localnicilor, cât ?i a vizitatorilor, care au nevoie de parcare în aceast? zon?, lucru posibil prin realizarea unei parc?ri subterane aferente pasajului subteran propus prin proiect, eliberându-se astfel un num?r semnificativ de metri p?tra?i din spa?iul suprateran care în mod normal este ocupat de autovehicule. Proiectul “Reconfigurare trafic rutier ?i pietonal în zona central? a Municipiului Alexandria – Pasaj Rutier” se înscrie în contextul general de dezvoltare durabil?, economico-social?, în politicile ?i programele regionale, jude?ene ?i locale, fiind în acela?i timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaz? optimizarea factorilor de dezvoltare locali-actorii de mediu pe de o parte ?i infrastructura turistic? pe e alt? parte.

Downloads

Published

2023-03-20

How to Cite

[1]
GACICHEVICI, A.M. and TEODORESCU, C. 2023. Reconfigurare trafic rutier si pietonal în zona centrala a Municipiului Alexandria - Pasaj Rutier. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 7, (Mar. 2023), 205–218.

Similar Articles

1-10 of 186

You may also start an advanced similarity search for this article.