Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal

Authors

  • Alexandra IANCU Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative / Autoritatea Electorală Permanentă

Keywords:

Autoritatea Electorală Permanentă, Registrul electoral, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, Registrul secţiilor de votare din ţară

Abstract

Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) are un rol instrumental in asigurarea integritatii procesului electoral. Are urmatoarele functionalitati principale: faciliteaza verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de vot; semnaleaza tentativele de vot ilegal; faciliteaza exercitarea dreptului de vot; asigura unicitatea inscrierii in listele electorale; agrega date statistice privind prezenta alegatorilor la vot. Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal se constituie pe baza urmatoarelor evidente: Registrul electoral si, in cazul alegerilor locale, listele electorale complementare si Registrul sectiilor de votare, acesta fiind o baza de date centralizata privind delimitarea, numerotarea, sediile si dotarea sectiilor de votare. Registrul sectiilor de votare este public si este gestionat de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Delimitarea sectiilor de votare se realizeaza utilizand urmatoarele niveluri: comuna, oras, municipiu; sector, in cazul municipiului Bucuresti; localitate componenta, sat apartinator sau sat component; artera; numar administrativ; numar/denumire imobil; numar/denumire scara; numar apartament. Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare, sectiile consulare, daca acestea functioneaza in locatii diferite si institutele culturale din strainatate se organizeaza sectii de votare pentru alegatorii care au domiciliul sau resedinta in afara tarii. Registrul electoral este un sistem informatic national de inregistrare si actualizare a datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot si a informatiilor privind arondarea acestora la sectiile de votare. Registrul electoral functioneaza in vederea asigurarii urmatoarelor obiective: inregistrarea si actualizarea datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot; realizarea comunicarilor prevazute de lege privind datele de identificare a alegatorilor si arondarea acestora la sectiile de votare; arondarea cetatenilor romani cu drept de vot la sectiile de votare; realizarea listelor electorale permanente; realizarea comunicarilor prevazute de lege privind actualizarea listelor electorale permanente. Registrul electoral este structurat pe judete, municipii, orase, comune, pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in tara, iar pentru cei cu domiciliul sau resedinta in strainatate, pe state si localitati. Fiecare alegator figureaza in Registrul electoral o singura data, fiind arondat la o singura sectie de votare. Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) este compus din urmatoarele elemente principale: sistemul informatic central; aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot, denumita in continuare ADV; centrul de suport tehnic; infrastructura de comunicatii; terminalele informatice din sectiile de votare. Sistemul informatic central reprezinta un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicatii informatice, echipamente de comunicatii de date si echipamente de protectie impotriva incidentelor de securitate cibernetica si statii de lucru pentru administratori, asigurat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care functioneaza in sediul Biroului Electoral Central, sub coordonarea Autoritatii Electorale Permanente.

Downloads

Published

2023-03-11

How to Cite

[1]
IANCU, A. 2023. Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 3, (Mar. 2023), 75–88.

Similar Articles

1-10 of 281

You may also start an advanced similarity search for this article.