Registrul sectiilor de votare din tara

Authors

  • Alexandra IANCU Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Consilier parlamentar, Autoritatea Electorală Permanentă București, România

Keywords:

delimitare, evidență, condiții logistice, procedura de acordare a avizului

Abstract

Registrul sectiilor de votare este o baza de date centralizata privind delimitarea, numerotarea, sediile si dotarea sectiilor de votare. Delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora se actualizeaza de catre primari, prin dispozitie, numai cu avizul conform al Autoritatii Electorale Permanente. Delimitarea sectiilor de votare se realizeaza utilizand urmatoarele niveluri: a) comuna, oras, municipiu; b) sector, in cazul municipiului Bucuresti; c) localitate componenta, sat apartinator sau sat component; d) artera; e) numar administrativ; f) numar/denumire imobil; g) numar/denumire scara; h) numar apartament. Obiective 1. stabilirea unui set unitar de reguli pentru realizarea activitatilor privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, stabilirea imobilelor in care se desfasoara votarea, precum si realizarea evidentei acestora, infiintarea/desfiintarea sectiilor de votare; 2. detalierea procedurii de acordare a avizului conform pentru modificarea delimitarilor sau a sediilor sectiilor de votare, pentru infiintarea/desfiintarea unor sectii de votare; 3. stabilirea modului de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare, precum si a imobilelor in care se desfasoara votarea; 4. autorizarea operarii in Registrul sectiilor de votare din Registrul electoral; Studii prealabile Lucrarea se bazeaza pe date din cadrul rapoartelor elaborate de catre Autoritatea Electorala Permanenta cu ocazia organizarii si desfasurarii alegerilo de la nivel national din anii 2019 si 2020. Abordare Metodologia de avizare a actualizarii delimitarii sectiilor de votare din tara si a stabilirii sediilor acestora, stabilita prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente. Rezultate a) realizarea unei evidente adecvate in ceea ce priveste: delimitarea sectiilor de votare (arondarea la o sectie de votare, dupa caz, a localitatilor ori numai a unor parti componente ale acestora, a arterelor ori a unor sectiuni ale acestora, a imobilelor, arondarea alfabetica a alegatorilor in localitatile cu artere fara denumire sau fara numere administrative atribuite imobilelor); localurilor sectiilor de votare (numarul sectiei de votare, denumirea si tipul unitatii administrativ-teritoriale, datele de contact si alte detalii privind localul sectiei de votare); evidenta numarului sectiilor de votare si al circumscriptiilor electorale. b) informarea alegatorilor, a competitorilor electorali, a autoritatilor publice cu atributii in domeniul electoral; c) realizarea unor estimari corecte a resurselor necesare, respectiv alocarea din timp a fondurilor destinate procesului electoral. Implicatii stabilirea responsabilitatilor privind operatiunile de administrare, precum si intocmirea, avizarea sau aprobarea documentelor necesare activitatilor mentionate. Valoare. Lucrarea are in vedere asigurarea informatiilor necesare pentru fundamentarea propunerilor de imbunatatire a conditiilor logistice, precum si pentru elaborarea politicilor de management a operatiunilor electorale si posibilitatea fundamentarii unor solutii fiabile pentru implementarea unor sisteme informatice specifice procesului electoral.

Downloads

Published

2023-04-02

How to Cite

[1]
IANCU, A. 2023. Registrul sectiilor de votare din tara. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 9, (Apr. 2023), 505–517.

Similar Articles

1-10 of 139

You may also start an advanced similarity search for this article.