Rolul CNAS în digitalizarea sănătății, condiție smart city

Authors

  • Cristina Teodora SICLOVAN CNAS, București, România

Keywords:

dosar electronic de sănătate, prescripție electronică, servicii medicale, tehnologie digitală, interoperabilitatea sistemelor de sănătate

Abstract

Digitalizarea sănătății este o prioritate a Uniunii Europene, România fiind implicată în mai multe proiecte, unele dintre acestea fiind derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în colaborare cu instituțiile partenere. Obiectivele proiectelor aflate în derulare sunt: “Modernizarea șioptimizarea modului de contractare și decontare a serviciilor medicale”, “Sistem Informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la Servicii Medicale, Acte, Recomandări și Tehnologii – SIGMA SMART”, “Dezvoltarea și extinderea dosarului electronic de sănătate (DES)”, “Implementarea rețetei electronice”, “Implementarea biletului de trimitere electronic”, “Implementarea scrisorii medicale electronice”, “Dezvoltarea sistemului de telemedicină la nivel național”, “Interoperabilitatea sistemelor desănătate”. Toate aceste proiecte privind utilizarea tehnologiei digitale în sănătate au ca scop optimizarea accesului pacientului la servicii medicale de calitate, ușurarea muncii personalului medico-sanitar, reducerea timpilor de așteptare, asigurarea acurateței și securității circulației 
datelor în sistemul de sănătate național și transfrontalier, generarea de rapoarte și analize privind starea sistemului de sănătate, luarea celor mai bune decizii diagnostice și terapeutice pentru îngrijirea pacienților și 
optimizarea utilizării fondurilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru realizarea acestei lucrări am utilizat datele aflate la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (studii, planuri), comunicatele de presă 
din partea conducerii CNAS și discuții cu persoane implicate în aceste proiecte. Implementarea proiectelor de digitalizare s-a făcut pe baza unor studii de fezabilitate, a datelor științifice, pe baza experienței echipelor de 
specialiști implicate în proiecte, cu respectarea standardelor și reglementărilor legale în vigoare și a recomandărilor Comisiei Europene. Lucrarea este o trecere în revistă a proiectelor aflate în derulare la CNAS, a problemelor actuale cu care se confruntă sistemul de sănătate și este o bază de discuții pentru viitoare dezbateri, idei, propuneri și soluții în scopul optimizării funcționării sistemului de sănătate. 

Downloads

Published

2024-06-21

How to Cite

[1]
SICLOVAN, C.T. 2024. Rolul CNAS în digitalizarea sănătății, condiție smart city. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 11, (Jun. 2024), 313–320.

Similar Articles

1-10 of 188

You may also start an advanced similarity search for this article.