Smart cities, Smart governance, Smart data (3S)

Authors

  • Costel CIUCHI acultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Universitatea POLITEHNICA din București, România
  • Eduard MITITELU Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Universitatea POLITEHNICA din București, România
  • Gabriel PETRICĂ Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Universitatea POLITEHNICA din București, România

Keywords:

Smart Cities framework, e-government, guvernare colaborativă, future Internet, modelarea de tip arbore a proceselor

Abstract

Dezvoltarea unei guvernante inteligente prin abordarea unificata a modelelor de guvernanta adaptate la specificul comunitatilor locale si a politicilor nationale din domeniu reprezinta fundamentul necesar dezvoltarii conceptului de e-guvernare. Modelarea proceselor administrative la nivelul unui oras inteligent presupune utilizarea de infrastructuri si tehnologii integrate, adaptate la valorile publice asociate atat comunitatii locale, cat si celei nationale. Experienta privind factorii de succes si de esec acumulata in implementarea conceptului de e-government poate fi abordarea conceptuala care sa asigure interoperabilitatea nivelurilor din cadrul unei societati smart: cetatean, comunitate, oras, regiune, tara. Studiul de fata ofera o posibila dezvoltare a unui model de guvernanta inteligenta ca fundament al conceptului Smart Cities prin crearea de noi forme de interactiune cu cetatenii, bazate pe provocarile societatii digitale actuale: schimbul de informatii, implicarea cetatenilor si transparenta. Utilizarea unor instrumente bazate pe fluxuri inteligente poate fi factorul care sporeste angajamentul cetatenilor si sprijina dezvoltarea de noi modele de guvernanta. Un astfel de instrument prezentat in aceasta lucrare este aplicatia interactiva FiBO pentru principalele servicii inter? institutionale. Axata pe evenimentele de viata si dezvoltata in versiune Web si pentru dispozitive mobile, FiBO poate reprezenta un model de interactiune a cetatenilor si mediului de afaceri cu Administratia Publica din Romania. Pentru modelul dezvoltat sunt prezentate posibile directii de dezvoltare si optimizare (automatizare documente, audit legislativ, colectare date) utilizand tehnologia Machine Learning. Un alt aspect este reprezentat de necesitatea dezvoltarii unui cadru unitar privind asigurarea standardelor de interoperabilitate si securitate in procesul de modelare a fluxurilor administrative. Dezvoltarea unor modele de analiza a datelor bazate pe inteligenta artificiala, optimizarea fluxurilor administrative din cadrul comunitatilor locale si asigurarea unui cadru legislativ si operational coerent reprezinta pentru factorii decizionali elemente necesare in asigurarea unei bune guvernante.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

[1]
CIUCHI, C. et al. 2023. Smart cities, Smart governance, Smart data (3S). Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 6, (Mar. 2023), 117–128.

Similar Articles

1-10 of 216

You may also start an advanced similarity search for this article.