Smart (Re)Evolution: Dezvoltarea ecosistemelor de date si servicii din administratia publica

Authors

  • Costel CIUCHI Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, România
  • Eduard MITITELU Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, România
  • Bogdan ROȘAN Facultatea de Drept, Universitatea București, România
  • Sabina-Daniela AXINTE Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, România

Keywords:

e-government, guvernare participativă, smart-administration, smart- state, fluxuri administrative

Abstract

Adoptarea unor mecanisme bazate pe performanta si eficienta in domeniul digital necesita luarea in considerare a 3 provocari: actualizarea periodica a sistemelor informatice (hardware si software), monitorizarea deficitului de competente profesionale in domeniu si asigurarea securitatii serviciilor/ datelor prin modularizarea sistemelor si identificarea eventualelor blocaje (analize de risc - rezilienta) pentru cresterea increderii. Institutiile guvernamentale utilizeaza modele rigide si fragmentate de proprietate organizationala a datelor si se confrunta cu probleme curente cum ar fi: date offline, infrastructura IT inchisa si lipsa abilitatilor analitice, toate acestea fiind un impediment in dezvoltarea capacitatilor de a crea servicii bazate pe date. Institutiile publice utilizeaza prea putin abilitatile practice si experienta celor carora le ofera servicii. Modelele de succes si experienta din mediul privat privind capacitatea de adaptare si transformare utilizand noile tehnologii reprezinta obiective ce trebuie adoptate la nivelul statului la nivel central si local. Obiectivul articolului consta in posibilitatea dezvoltarii unui model de guvernanta inteligenta ca fundament al conceptului de smart-state, prin analiza a patru piloni de interactiune privind provocarile societatii digitale: transparenta, implicarea cetatenilor, schimb de informatii (interoperabilitate institutionala) si securitate cibernetica (rezilienta). Modelul dezvoltat prezinta un ansamblu de directii necesare a fi implicate in dezvoltarea unui ecosistem colaborativ: resursele umane, cadrul legislativ national/institutional si tehnologia. Evolutia structurala a institutiilor publice nu trebuie sa se concentreze doar pe evolutia tehnologica. Asigurarea unui cadru legislativ, managerial si operational coerent reprezinta, cu precadere pentru factorii decizionali, elemente indispensabile in asigurarea unei bune guvernante. Diversitatea si particularitatile fluxurilor administrative complexe de la nivelul unei administratii guvernamentale necesita o abordare manageriala integrata ce trebuie sa cuprinda, pe langa masurile tehnice care trebuie adoptate in dezvoltarea serviciilor electronice, o serie de masuri juridico-administrative care sa asigure un cadru managerial si operational coerent si practic.

Downloads

Published

2023-03-20

How to Cite

[1]
CIUCHI, C. et al. 2023. Smart (Re)Evolution: Dezvoltarea ecosistemelor de date si servicii din administratia publica. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 7, (Mar. 2023), 88–98.

Similar Articles

1-10 of 197

You may also start an advanced similarity search for this article.