Modele de design organizațional în sectorul aviatic european și efectele acestora asupra condițiilor de muncă ale angajaților

Authors

  • Cristina LEOVARIDIS SNSPA, București, România
  • Florin-Domnel GRAFU ROMATSA, București, România

Keywords:

Cer Unic European, sector aviatic, restructurări organizaționale, centre virtuale

Abstract

Lucrarea își propune identificarea principalelor efecte ale introducerii de noi modele de design organizațional în sectorul aviatic european, asupra pe de o parte, a performanței angajaților (personal tehnic – ingineri, tehnicieni, cât și cel operațional – controlori de trafic aerian), dar și, pe de altă parte, asupra condițiilor lor de muncă și satisfacției muncii acestora. După o prezentare generală a contextului actual al pieței forței de muncă în post-pandemie la nivel international și în țara noastră, pe baza unei analize secundare de date statistice, lucrarea continuă cu schițarea unei imagini statistice sintetice asupra forței de muncă din sectorul aviatic la nivel european și în România, pentru ca apoi să continue cu o detaliere a principalelor cinci modele diferite de aranjamente organizaționale și, implicit de mecanisme ce fac posibile livrarea de servicii de transport aerian la nivel european, în scopul creării “Cerului Unic European”, cu accent pe efectele acestora asupra: design-ului organizațional, rolurilor și responsabilităților posturilor, competențelor și instruirii personalului, culturii organizaționale și condițiilor de muncă, pe baza analizei unor documente interne europene din domeniu, elaborate de instituții oficiale din sectorul aviatic din UE.

Downloads

Published

2024-06-21 — Updated on 2024-06-25

Versions

How to Cite

[1]
LEOVARIDIS, C. and GRAFU, F.-D. 2024. Modele de design organizațional în sectorul aviatic european și efectele acestora asupra condițiilor de muncă ale angajaților. Smart Cities International Conference (SCIC) Proceedings. 11, (Jun. 2024), 57–76.

Similar Articles

1-10 of 94

You may also start an advanced similarity search for this article.